Priemysel, Výroba

Elektroinštalácie a revízie elektrických zariadení. Požiarna ochrana.

http://elins.webnode.sk/

Informácie, reklama, propagácia nových výrobkov a technológií, pomoc a rady pre laikov i odborníkov v elektrotechnike.

http://www.elektrika.sk/

Výroba káblových zväzkov.

http://www.celkab.eu/

Firma zaoberajúca sa montážou, rekonštrukciou, údržbou a servisom elektrických zariadení, vrátane bleskozvodov so sídlom v Bratislave.

http://www.elektrikar-bratislava-okolie.com/

Predaj a dovoz elektroinštalačného materiálu pre distribúciu elektrickej energie a energetiku. Široký sortiment rozvodných skríň, elektromerové a plynomerové rozvádzače.

http://www.zeko.sk/

S.WORK s.r.o. - strojárstvo a energetika. Výroba, dodávky, montáže a demontáže strojov a zariadení, potápačské práce, vyťahovanie utrhnutých zariadení, sprostredkovanie tovarov a služieb.

http://www.swork.sk/
Top 1x

Slnečné kolektory-predaj, montáž a poradenstvo. Ponuky do 24 hodin.

http://www.eldarf.sk/

Výbava trafostaníc, elektrární, rozvodní ochrannými pomôckami NN, VN, VVN a predaj revíznych prístrojov pre revíznych technikov.

http://www.el-ins.sk/

Výroba, montáž a predaj komponentov protikoróznej ochrany. Montáž prepojovacích objektov POP, KVO, DBR, metalotermické naváranie a predaj meracích sond pre PKO.

http://www.kormat.sk/

Energy Pro - komplexné riešenia v energetike. Plyn, kúrenie, energetika a stavebníctvo, vypracovanie štúdií a projektovej dokumentácie. Montáže plynových a tlakových zariadení, rozvodov kúrenia, vody a hydrantov.

http://www.energypro.sk/

Knott s.r.o. - výrobný program obsahuje priemyselné brzdy, prívesovú techniku, nápravy a príslušenstvo a konštrukcie pre solárne elektrárne.

http://www.knott.sk/

Komplexné služby v oblasti energetickej certifikácie budov a projekčná činnosti v oblasti stavebníctva. Ponúkame vypracovanie energetických certifikátov, tepelnotechnických a energetických posudkov a poradenstvo v oblasti úspor energie.

http://www.energeticke-certifikaty.sk/

SSE - dodáva elektrickú energiu pre život a podnikanie. Našim domácim trhom je stredné Slovensko. Stredoslovenská energetika je členom skupiny Electricité de France.

http://www.setrime-elektrinu.sk/