Kormat.sk - katodická protikorózna ochrana

Výroba, montáž a predaj komponentov protikoróznej ochrany. Montáž prepojovacích objektov POP, KVO, DBR, metalotermické naváranie a predaj meracích sond pre PKO.

http://www.kormat.sk/