El-inš.sk - skratovacia súprava

Výbava trafostaníc, elektrární, rozvodní ochrannými pomôckami NN, VN, VVN a predaj revíznych prístrojov pre revíznych technikov.

http://www.el-ins.sk/