Zapsr.sk - združenie automobilového priemyslu SR

Automobilový priemysel v SR. Oficiálne stránky združenia automobilového priemyslu SR (ZAPSR). Informácie o aktivitách združenia, zoznam členskej základne a odkazy na ich www stránky, štatistiky a publikácie.

http://www.zapsr.sk/