Vlhne vam dom.sk - odstránenie vlhkého muriva nie podrezaním

Top 9x

Vytvorenie kremíkovej bariéry. Feb Aquaseal inject-e-course. Ponúkame NAIP hydroizolácie, kryštalické, náterové a mnoho ďalších druhov. Konzervovanie stavieb a oplotení.

http://www.vlhnevamdom.sk/