Liftec SK - priemyselné značenie

Predaj, servis a prenájom zariadení na priemyselné označovanie výrobkov dátumom výroby, spotreby, čiarovým alebo datamatrix kódom, logom firmy či inými identifikačnými údajmi rôznymi technológiami značenia od etikiet, cez atramentový popis po laser.

http://www.liftec.sk/