Haskont.sk - kontrola a servis hasiacich prístrojov

Haskont s.r.o. - kontrola a servis hasiacich prístrojov, plnenie CO2, školenia BOZP a služby špecialistu PO.

http://www.haskont.sk/