Briketovacielisy.etrh.net - briketovacie a peletovacie lisy na biomasu a drevný odpad

Ponúkame briketovacie, peletovacie lisy a technologické linky, drviče a sušičky na biomasu a drevný odpad, rezačky slamy, baliace stroje na brikety a pelety, kotle na biomasu, brikety a pelety. Naše zariadenia umožňujú briketovanie a peletovanie.

http://briketovacielisy.etrh.net/