Těžební písková s.r.o. - predaj piesku, ťažba piesku

Zaoberáme sa ťažbou, úpravou, dopravou a predajom štrkopiesku a kameniva. Ponúkame prané a triedené kamenivo 0/4, 4/8, 8/16 a 16/32 mm. Drtené kamenivo 4/8 a 8/16 mm. Zásypový piesok 0-2 mm a neprané kamenivo.

http://www.tezebnipiskova.cz/