Truhlarstvi-radesov - zakázkové stolárstvo

Zakázkové stolárstvo sa nachádza vo východočeskom kraji. Výrobu schodísk v menšom merítku sa zaoberá už od roku 1992.

http://www.truhlarstvi-radesov.ic.cz/