Agronovaservis.sk - služby v oblasti poľnohospodárstva

Hlavnou činnosťou spoločnosti Agronova Servis je poskytovanie služieb v oblasti poľnohospodárstva, chemickej ochrany drevín a komunálnej hygieny rýchlo a kvalitne pre všetky regióny Slovenska.

http://www.agronovaservis.sk/