Ipdap.sk - Informačný Portál Dodávateľov Automobilového Priemyslu

IPDAP je zameraný na poskytovanie informácii a služieb v oblasti subdodávateľov automobilového priemyslu.

http://www.ipdap.sk/