Solmo.sk - Dovoz a distribúcia soli a soľných výrobkov

Dovoz a distribúcia soli (NaCl) a soľných výrobkov v celej SR pre potreby všetkých odvetví hospodárstva.

http://www.solmo.sk/