VUM, a.s., Žiar nad Hronom

Spoločnosť VUM, a.s. má vo svojom portfóliu uhlíkové materiály - anódové hmoty, elektródové hmoty, ubíjacie hmoty, kalcinované materiály, nauhličovadlá.

http://www.carbon-vum.sk/