Derutex.cz - Výroba pracovísk pre montáž, lakovanie, lisovanie atď.

Spoločnosť sa zaoberá výrobou pracovísk pre montáž, lepenie, lakovanie, lisovanie a kontrolu podskupín vyrobených prevažne pre automobilový priemysel.

http://www.derutex.cz/